6 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KHÁCH THÍCH BẤT ĐỘNG SẢN6 TIÊU CHÍ:

+ Khách hàng xem Bất động sản rất kỹ
+ Yêu cầu xem Giấy tờ, Sổ sách
+ Khi về vẫn lưu luyễn căn nhà, muốn ngắm thêm
+ Tự ý đi Xem lại
+ Đi check Quy hoạch
+ Hẹn Xem lại 1 cách Nghiêm túc

Nguồn: https://tiemsachdemen.com

Đánh giá