REVIEW SACH

Bán được hàng ngày cả trong điều kiện kinh tế khó khăn. Vượt qua nỗi e sợ không được khách hàng phản hồi. Làm đầy phễu bán hàng với các thương vụ mới. Luôn có thái độ tích cực, ngay cả khi đã bị khước từ. Nguồn: https://tiemsachdemen.com Đánh giá