Đánh giá dự án Startfi – nền tảng sáng tạo nội dung sử dụng NFT

Startfi – Nền Tảng NFT Để Giúp Người Sáng Tạo Nội Dung Gây Quỹ Cho Nội Dung Kỹ Thuật Số Của Họ, Thu Hút Cộng Đồng Để Chia Sẻ Phần Thưởng Và Doanh Thu. NFT Là Tương Lai Của Quyền Sở Hữu Nội Dung NFT là tương lai của quyền sở hữu và bản quyền … Đọc tiếp

Đánh giá dự án Edgecoin – Giao thức thanh toán toàn cầu

#Edgecoinpay #cryptocurrency #blockchain #decentralization Lợi ích của Edgecoin: Một trong những lợi ích mà Edgecoin mang lại là hệ thống thanh toán mở cho phép các tổ chức thực hiện các giao dịch liên quan đến giáo dục. Nó bao gồm: thanh toán cho sách, phí ghi danh, và các chi phí khác. Vì vậy, … Đọc tiếp