Tiệm Sách Dế Mèn

Mua sách tẹt ga – Không lo về giá

Nhung IRIS| Review cuốn sách Force and Power – Cuốn sách chuyển hóa tâm thức của bạn#reviewsachpowervsforce #sachpowervsforce #NhungIRIS

Cuốn sách Force and Power được tác giả David R. Hawkins đúc kết sau 25 nghiên cứu, ông đã cho ra đời Bản đồ Ý thức ( với thang đo từ 1 – 1000) thể hiện khái quát tình trạng sức khỏe thể chất, cảnh giới tinh thần của con người bằng con số cụ thể.

Cuốn sách này giúp bạn thực sự hiểu tâm thức của một cá nhân, một tập thể ảnh hưởng như nào đến trường năng lượng của vũ trụ trao cho bạn, cho tập thể. Tác giả cũng chỉ rõ cách bạn sẽ chuyển hóa tâm thức của mình như nào?

Nguồn: https://tiemsachdemen.com

8 comments on “Nhung IRIS| Review cuốn sách Force and Power – Cuốn sách chuyển hóa tâm thức của bạn

Comments are closed.