Ký hiệu hóa hiện thực đời sống

Dấu ấn chủ nghĩa hậu hiện đại trong tiểu thuyết 6 ngày của Tô Hải Vân

Chủ nghĩa hậu hiện đại là một trào lưu văn hóa kết tinh những đặc trưng của xã hội hậu hiện đại, xã hội xuất hiện khi Thế chiến thứ Hai kết thúc hoặc để chỉ giai đoạn sau của chủ nghĩa tư bản phát triển. Theo thời gian, trào lưu ấy ảnh hưởng sâu … Đọc tiếp