Review | Trở Về Nơi Hoang Dã | Sách cho người yêu thiên nhiên & bảo tồn | The Passionate💝 Nội dung video:
00:00 Giới thiệu chung về sách
01:05 Giới thiệu về tác giả
01:58 Chương I: Madagascar – ước mơ từ ngày nhỏ
04:56 Chương II: Việt Nam
09:50 Chương III: Nghiêng mình nhưng không gãy đổ
13:15 Chương IV: Voi ơi… Tê giác ơi… Xin lỗi
15:37 Tận cùng của cuối cùng
16:51 Kết

💝 Kết nối với mình tại:
– Facebook:
– Blog:
– Youtube (Music & Daily Life):
– Instagram:

#trovenoihoangda #trangnguyen #thepassionate #wildact #reviewsach #sachhay #sachhaynendoc #bookreview #sachvemoitruong #sachvebaoton #baotonthiennhien #baotondongvat #baovedongvat #baotondongvathoangda #baovemoitruong

Nguồn: https://tiemsachdemen.com

Đánh giá

Bình luận đã đóng.