[Sách nói] CUỘC CÁCH MẠNG MỘT – CỌNG – RƠM – PHẦN MỞ ĐẦU | Hẻm Sách NhỏCuộc cách mạng một – cọng – rơm” – Một cuốn sách cổ điển của Masabobu Fukuoka được xuất bản lần đầu năm 1975, đã thu hút không chỉ bản thân tôi mà còn hàng ngàn những “người nông dân” tiềm ẩn khác. Đối với tôi, đây là một cuốn sách mở ra trong tâm thức của bản thân một cách nhìn mới mẻ về nông nghiệp. Không phải là một người nông dân lái chiếc máy kéo đi hàng dặm dọc theo những hàng cây ngô, đeo mặt nạ khí và găng tay cao su dài. Ở đây, có thể ai đó sau khi đọc xong cuốn sách này, sẽ trở thành một “người nông dân” không giống với “người nông dân”.

Bạn có thể tìm mua cuốn sách tại đây:

Nguồn: https://tiemsachdemen.com

Đánh giá

Bình luận đã đóng.