Tiếng Việt 2 Sách Kết nối tri thức | Tuần 28 Bài 18 Tiết 4 Luyện từ và câu: Dấu chấm than Trang 82

Tiếng Việt 2 Sách Kết nối tri thức | Tuần 28 Bài 18 Tiết 4 Luyện từ và câu: Dấu chấm than Trang 82


49 , 5.00 , #Tiếng #Việt #Sách #Kết #nối #tri #thức #Tuần #Bài #Tiết #Luyện #từ #và #câu #Dấu #chấm #Trang

Bài học này muốn giúp các em học sinh lớp 2 tiếp tục học chủ đề: Kết nối và giao tiếp thông qua phần Luyện từ và câu với bài : Dấu chấm than – Dấu chấm và Dấu phẩy có ở Tuần 28 Bài 18 tiết 4 trang 82 của sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua bài học, các bạn học sinh Lớp 2 được rèn kĩ năng sử dụng đúng dấu chấm, dấu chấm than, dấu phẩy trong những câu đơn giản. Qua bài này, em cũng biết đọc và viết đúng dấu chấm than. Em biết đặt câu đơn giản có dùng dấu phẩy để ngăn tách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu.
#tulieutieuhoc, #TiengViet2sachKetnoitrithuc, #Lop2
– Hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất :
_____________________Liên hệ với Tư liệu Tiểu học _____________
🔰Dạy và Học Tiểu học:
🔰Facebook :
🔰Twitter:

Nguồn: https://tiemsachdemen.com

Xem thêm các Video Tin nhanh khác tại: https://tiemsachdemen.com/hoc-tap

Đánh giá