Trên đường băng-Tony buổi sáng|Review Sách| Giọng Đọc MINAThế giới sẽ tốt đẹp hơn khi người ta biết sẻ chia, đặc biệt là những trải nghiệm. Thay vì trải qua và vấp phải để có nó, người trẻ có thể lĩnh hội thông qua sự sẻ chia của những người đi trước. Và dành thời gian để trải nghiệm những cái khác nữa vì thế giới rất rộng lớn và xã hội thì muôn màu.

#Tonybuoisang#Trenduongbang#Reviewsach#Sachhay#Docsach

Nguồn: https://tiemsachdemen.com

Đánh giá